Ο Βασίλης Πολιτάκης  ασχολείται με την πειραματική αρχαιολογία , σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα , ακαδημαϊκούς καθηγητές, πανεπιστήμια  και αρχαιολόγους.

Στόχος είναι η διερεύνηση των τεχνικών της αρχαίας Ελληνικής κεραμικής κυρίως της εποχής του Χαλκού ,όσον αφορά τις φυσικές πρώτες ύλες , τις τεχνικές κατασκευής και όπτησης. Σε πρώτη φάση γίνεται αναπαραγωγή βασισμένη απόλυτα σε αρχαιολογικά δεδομένα  , ενώ σε δεύτερη φάση γίνεται μία απόπειρα αισθητικής προσέγγισης των αρχαίων κεραμικών.
΄Εχουν γίνει πολλές προσπάθειες , σε παγκόσμιο επίπεδο, για την αναπαραγωγή αρχαίων τεχνικών , αλλά πολύ συχνά η ορθότητα της διαδικασίας είναι αμφισβητήσιμη γιατί χρησιμοποιούνται σύγχρονα χημικά σκευάσματα ή ασύμβατα με την αρχαία περίοδο τεχνολογικά επιτεύγματα.

kiln3[1]

Κλίβανοι Μινωικού τύπου

2

Ερευνητικό κέντρο “Δημόκριτος”