6ο Παγκόσμιο αρχαιολογικό συνέδριο με θέμα η Εγγύς Ανατολή

Ρώμη , Μάϊος 2008

“Ο Μινωικός τροχός κεραμικής”

Μία σπουδή πειραματικής αρχαιολογίας

Από

τον Don Evely (έφορος Βρετανικής αρχαιολογικής σχολής Κνωσσού)

και τον Βασίλη Πολιτάκη στην Κνωσσό

καιτους Jerolyn Morrisson,Doug Park  στονΜόχλο.