Τρίτη συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στην Κρήτη,
Παγκόσμιο αρχαιολογικό συνέδριο ,Ρέθυμνο  5-8 /12/2013

Παρουσίαση μελέτης Ρωμαϊκού λάκκου καμίνευσης  από τον Βασίλη Πολιτάκη

σε συνεργασία με την ομάδα της αρχαιολόγου Καλλιόπης Γκαλανάκη :

1. Συμμετοχή στην ανασκαφή της Άνω Βιάννου και  μελέτη των υλικών που βρέθηκαν.

2.Κατασκευή μικρού μοντέλου του λάκκου καμίνευσης σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα και επίδειξη της λειτουργίας του.