Δραστηριότητα με κυρίες  70+ ετών , Σεπτέμβριος 2011

ΘΕΜΑ: Εικόνες από προσωπκές εμπειρίες που εντυπώθηκαν στη μνήμη:

Παραδείγματα :1. Ταΐζοντας ένα κατσικάκι κατά την παιδική ηλικία .

2. Η νύφη κλέφτηκε με τον ξάδελφο του γαμπρού και η συμπεθέρα τραβούσε τα μαλλιά της.