Μουσείο Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Από τον Μάιο του 2014 , κεραμικά αντίγραφα του Βασίλη Πολιτάκη που αφορούν την ιατρική επιστήμη της Μινωικής περιόδου, εκτίθενται στη συλλογή του μουσείου ιατρικής του πανεπιστήμιου της Κρήτης, στις Βούτες Ηρακλείου.