Ο Βασίλης Πολιτάκης συμμετείχε στο project ‘Replica Knowledge Archaeology of the multiple past’, 16 Σεπτεμβρίου 2017 – 31 Μαρτίου 2018, το οποίο υλοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου από την αρχαιολόγο Δρ. Άννα Σημαντηράκη σε συνεργασία με τους: FelixSattler, Konrad Angermullerκαι την ομάδα του Tieranatomishes Theater.

 

Η συμμετοχή του αφορούσε

  1. Προμήθεια του πανεπιστημίου με εκθέματα, παραδείγματα όλων των κατηγοριών μουσειακών αντιγράφων πλην των πιστών αντιγράφων ( μόνο το υπουργείο πολιτισμού έχει δικαιοδοσία κατασκευής και διάθεσής τους).
  2. Άρθρα σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη χρήση και το νομικό πλαίσιο της παραγωγής τόσο των πιστών και των απλών αντιγράφων όσο και των εφαρμογών απομιμήσεων αρχαίων κεραμικών.

Τα άρθρα αυτά θα συμπεριληφθούν σε σχετική έκδοση του πανεπιστημίου, υπό την επιμέλεια των: Δρ. Σημαντηράκη, Felix Sattler και Konrad Angermuller.