Ο Βασίλης Πολιτάκης έχει κατασκευάσει κλίβανους Μινωικού τύπου στο χωριό Κυπαρίσσι Τεμένους.

Βασίστηκε σε αρχαιολογικά δεδομένα και  επιδίωξε να  αναπαράγει όλες τις συνθήκες όπτησης , που οδηγούν στην εικόνα των αρχαίων ευρημάτων.

Το αποτέλεσμα δείχνει να  έχει δικαιώσει την προσπάθεια αυτή.