Υακίνθεια,  Ανώγεια 2011

Με έξι μέλη του κέντρου, ηλικίας από 25 έως 35 ετών, συζητήσαμε εκτενώς τις πτυχές που αφορούσαν το θέμα μας και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να εκφράσουμε με πηλό τις σκέψεις μας. Με την επιμέλεια του υπεύθυνου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ κου Μάνου Ταμιωλάκη και της ψυχολόγου του κέντρου, πάρθηκαν οι τελικές αποφάσεις για το τι θα θέλαμε να πούμε και για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πρακτικά.

Το Σάββατο 30 Ιουλίου κατασκευάσαμε δίπλα στον άγιο Υάκινθο τα έργα που αποθανατίστηκαν στις παρακάτω φωτογραφίες.
Σημειωτέο ότι κανένα από τα μέλη του ΚΕΘΕΑ που συμμετείχαν δεν είχε ξαναβιώσει κατασκευές από πηλό.