Πανεπιστήμιο του Kent (UK)

Πείραμα πάνω στα ανθρωπομορφικά ειδώλια της Φιλιορήμου

Πρόκειται για μελέτη του Πανεπιστημίου του Kent (Δρ. Ευάγγελος Κυριακίδης) σε συνεργασία με τον επαγγελματία κεραμίστα Βασίλη Πολιτάκη και με την αρχαιολογική αρωγή της Céline Murphy (Πανεπιστήμιο του Kent).

Γενικοί στόχοι της μελέτης:

Πειραματιζόμενοι με όλα τα φυσικά υλικά τα οποία ανιχνεύονται σε αυτά τα ειδώλια και δοκιμάζοντας όλες τις πιθανές τεχνικές όπτησης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα αποτελέσματα που παρατηρούνται στα πρωτότυπα, στόχος μας είναι να ερευνήσουμε το επίπεδο κεραμικής τεχνολογίας το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη δημιουργία αυτών των αρχαίων τέχνεργων και να δώσουμε απαντήσεις σε αρχαιολογικά και ανθρωπολογικά ζητήματα.

Συμβουλές σε θέματα πετρογραφικά, χημικά και γεωλογικά προσφέρθηκαν από την Δρ Ελένη Νοδάρου (πετρογραφική ανάλυση – INSTAP), τη Harriet Lewis-Robinson (ανάλυση πηλού – Vermont US), τη Δρ Γεωργία Κοτδατζάκη (πετρογραφική ανάλυση – BSA), τον Δρ Βασίλη Κυλίκογλου (χημική ανάλυση και αρχαιομετρία – Δημόκριτος), τον Δρ Γιάννη Μπασιάκο (γεωλογική ανάλυση – Δημόκριτος) και τον Δρ Χαράλαμπο Φασουλά (γεωλογική ανάλυση – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους. Ευχαριστούμε επίσης τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (Κνωσού) για την ευγενή προσφορά των εγκαταστάσεών της.