2003 – 2007

Σε συνεργασία με τον καθηγητή ιστορίας του πανεπιστημίου

της North Carolina at Chapel Hill -Η.Π.Α.  Dr. W. J. McCoy,

Ο Βασίλης Πολιτάκης  έκανε βιωματικές παρουσιάσεις

σε φοιτητές που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό.

Πότε στο εργαστήριο και πότε στο χωριό Κυπαρίσσι  Τεμένους,

όπου έχει κτίσει τους Μινωικού τύπου κλιβάνους του.