Λόγω της έλλειψης επιστημονικά τεκμηριωμένων στοιχείων  σχετικά με τις συνήθειες και την ιδεολογία των ανθρώπων της εποχής του Χαλκού, οι περισσότερες θεωρίες των ερευνητών αποτελούν υποκειμενικές ερμηνείες  βασισμένες στα αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τις τέχνες αυτής της περιόδου.

Ανάμεσα στα καλλιτεχνικά ευρήματα που αποτελούν σημεία αναφοράς  πολύ μεγάλη σημασία έχουν τα κεραμικά: αντιπροσωπεύουν καλλιτεχνικές εκφράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον του αρχαίου καλλιτέχνη , βοηθώντας μας να οδηγηθούμε σε πιθανά συμπεράσματα για το τι συνέβαινε την εποχή εκείνη. Ένας καλλιτέχνης αφιερωμένος στο να συλλάβει το πνεύμα των αρχαίων συναδέλφων του, κάνοντας μελέτη αλλά και ταυτόχρονα πρακτική αναπαραγωγή,  ίσως να μπορούσε να ερμηνεύσει ορθότερα την έκφραση των αρχαίων καλλιτεχνών σε σύγκριση με έναν θεωρητικό ερευνητή.

Αυτή η θεώρηση ενισχύεται περισσότερο αν συμπεράνουμε ότι ο άνθρωπος διατηρεί κοινά συναισθηματικά χαρακτηριστικά στο βάθος των αιώνων της ύπαρξής του, τα οποία εξωτερικεύονται με την τέχνη.

Μία σωστή αναπαραγωγή αρχαίων έργων, ουσιαστικά βασίζεται στην ανάδειξη διαχρονικών αξιών που ο σύγχρονος καλλιτέχνης διακρίνει μέσα στη δουλειά του αρχαίου.

Σαν αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων, ο Βασίλης Πολιτάκης  παρουσιάζει κάποιες  υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με την εποχή του Χαλκού στον Ελλαδικό χώρο ,οι οποίες πιστεύει ότι εμπεριέχουν μεγάλη δόση αλήθειας αλλά και κάποιες δικές του θεωρίες, που έχει δημιουργήσει μέσα από την εμπειρία του .

ashm3

Καμαραϊκός ρυθμός

cretaquarium1

Μινωικό χταπόδι

comparizon copy

Μινωίτες και Μυκηναίοι